'Yin Yang & Chi'

'Life is a Balance between Stillness and Movement'. In deze XL les worden elementen uit verschillende yogavormen samengebracht in een Yin Yang sequence. Een speciale les met yogahoudingen uit Restorative, Yin, Tai Chi en Vinyasa. Balance your Yogapractice in een Flow van Yin & Yang!

We starten de les met Restortive- en Yinhoudingen om het lichaam te ontspannen. We bereiken energielijnen en laten daar de energie stromen door vloeiende Tai Chi bewegingen. Vervolgens verbinden we energie en bewegingen met een dynamische Vinyasa Flow. Er is ruimte om houdingen waar te nemen, houdingen vloeiend te laten bewegen, voor adem en bewustwording. Je ervaart ontspanning in een dynamische manier van beweging. 

„Life is a Balance between Stillness and Movement“

Balance your Yoga - Yin Yang & Chi


Docent: Chantal van Leeuwen
Binnenkort weer nieuwe data!


Yin & Yang staan in relatie met elkaar, twee zijden van één geheel. Yin (Sukha) is stil, zacht, comfortabel. Yang (Sthira) is dynamisch, warm, krachtig en stabiel. Beide zijn nodig voor een goede balans. 'Sthira Sukham Asanam' betekent je stabiel en comfortabel voelen in de houdingen. In deze workshop worden elementen uit verschillende yogavormen samengebracht in een Flow van Yin & Yang. Een speciale les met yogahoudingen uit Restorative, Yin, Tai Chi en Vinyasa. Een gebalanceerde yogapractice!

Find the last offers by SkyBet at www.bettingy.com BettingY.com Bonuses